Cổ Đại

Thiện Thủy
Chương 44: Q2 – ĐÔNG HẢI HỮU TIÊN HỘI – CHƯƠNG 43: PHÍA SAU ĐÂU (cuối cùng)
Thiên Địa Linh Linh
Chương 7: C7: Người Ta Nhìn Trúng, Kẻ Nào Dám Đụng Đến? (cuối cùng)
SS Tần
Chương 41: C41: Giang hàn (cuối cùng)
Cáp Tử Phi Thăng
Chương 60: Hoàn toàn văn (cuối cùng)
Mộ Từ
Chương 137: Chương kết thúc: Thanh mai nhà ai (6) (cuối cùng)
Kin
Chương 22 (cuối cùng)
Chân Phí Sự
Chương 206: Chân Hỏa hiện, tin xa đến (cuối cùng)
Đa Kỳ
Chương 119: Ngự xà chi trận (cuối cùng)
V1234567890
Quyển 1 - Chương 3: Thiên phú nghịch thiên 1 (cuối cùng)
Yến Rei
Chương 137: C137: Phiên Ngoại (cuối cùng)
RyHoang91
Chương 19: NGẮM TRĂNG NGHE CHUYỆN XƯA (cuối cùng)
Phúc Khí Ngận Đại
Chương 025: Hoàng thượng lại đi thăm nương nương (cuối cùng)
Hoài Tố
Chương 21: A Kiều, hôm nay dọa được ai không? (cuối cùng)
Thương Lan Chỉ Qua
Chương 501: Chương 501 (cuối cùng)
Châu Văn Văn
Chương 22: Đời đời kiếp kiếp (cuối cùng)
Wo Wo
Chương 20: 20: Thiên Tử Nổi Giận (cuối cùng)
Dạ Chi Dạ
Chương 130: Ngoại truyện trọng sinh: Oan gia vui vẻ (cuối cùng)
Lục Thập Giáp Tử
Chương 4: Xung hỉ thành công (cuối cùng)
Chi Cửu
Chương 6: Dị thường (cuối cùng)
Bát Phương Lai Điện
Chương 9: Nếu sư muội thích, về sau có thể lại đến (cuối cùng)
Cố Tranh
Chương 6: Rắc rối (cuối cùng)
Manh Đại Doãn
Chương 37 (cuối cùng)
Kiều Lam
Chương 64: 64: Phò Mã - Kiều Kiều 14 (cuối cùng)
Phúc Linh Tề
Chương 26: Trai thẳng ở thế giới Mary Sue (1) (cuối cùng)
Ô Nhãn Tình Đích Miêu
Chương 7: 7: Làm Thế Nào Để Trêu Chọc Anh Đây (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện