Truyện Khác

Lâm Nhị Thần
(cuối cùng)
Trầm Ngư
Chương 6 (cuối cùng)
Hoàng Băng Hy
Chương 16: Bí mật của Scorpio (cuối cùng)
Khúc Tiểu Khúc
Chương 102: Kết thúc (hạ) (cuối cùng)
Thiện Thủy
Chương 44: Q2 – ĐÔNG HẢI HỮU TIÊN HỘI – CHƯƠNG 43: PHÍA SAU ĐÂU (cuối cùng)
Thiên Địa Linh Linh
Chương 7: C7: Người Ta Nhìn Trúng, Kẻ Nào Dám Đụng Đến? (cuối cùng)
SS Tần
Chương 41: C41: Giang hàn (cuối cùng)
Sở Ly
Chương 59: 59: Đưa Cô Theo Để Cô Được Ăn Đồ Ngon (cuối cùng)
Lăng Mông Sơ
Chương 30: C30: Lời hay ý đẹp ở nơi này (cuối cùng)
Anh Đào Tiểu Tửu
Chương 2 (cuối cùng)
Cáp Tử Phi Thăng
Chương 60: Hoàn toàn văn (cuối cùng)
Takahana
Chương 1: Cậu học sinh mới (cuối cùng)
Zhihu
Chương 4: Hoàn (cuối cùng)
Zhihu
Chương 4: Hoàn (cuối cùng)
Jennifer Ashley
Chương 28 (cuối cùng)
Mộ Từ
Chương 137: Chương kết thúc: Thanh mai nhà ai (6) (cuối cùng)
Sunny William
Chương 2: C2: Chap 2 (cuối cùng)
Mẫn Huyên 26
Chương 2 (cuối cùng)
Pha Tây Mễ
Chương 6 (cuối cùng)
Zhihu
Chương 10: Phiên ngoại (Diêu Chân) - Hoàn toàn văn (cuối cùng)
Kỷ Anh
Chương 40: C40: Tưởng bở tầm cỡ như này ai dám so với hắn (cuối cùng)
Đinh Thập Tam
Chương 6: Hoàn (cuối cùng)
Nhược Thủy Thiên Lưu
Chương 100: C100: Hẹn ước ba kiếp (cuối cùng)
Lisi Harrison
Chương 2 (cuối cùng)
Trọng Lâu Tam Thất
Chương 38: Niềm Tin Thay Thế 2 (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện