Kiếm Hiệp

Ức Văn
Chương 3: Tướng binh nghênh đón (cuối cùng)
Cười Bớt Đau
Chương 2: Tiền phi pháp (cuối cùng)
Cổ Long
Chương 2: Nụ cười của Tư Đồ Tiếu (cuối cùng)
Cổ Long
Chương 2: Đoạt mệnh kim tiền (cuối cùng)
Lừa Con Lon Ton
Chương 165: Phục kích (cuối cùng)
Dối Lừa
Chương 2: Hồi Ức (hạ) (cuối cùng)
phamvanhuy
Chương 77: 77: Thiếu Tông Chủ Độc Tông Tin Tức Đấu Giá Hội (cuối cùng)
Cổ Long
(cuối cùng)
Ngọa Long Sinh
Chương 10: Giai nhân ma kiếp (cuối cùng)
Tử Vi
Chương 4: Đánh cho mi biết thế nào là lễ độ (cuối cùng)
Đường Thố Vu
Chương 7: Mưa gió (cuối cùng)
Thông Thiên Tường Địa
Chương 51: Bất Ngờ Tăng Tiến. (cuối cùng)
Trần Thanh Vân
Chương 7: Nhất kiếm chấn tam sơn (cuối cùng)
Giả Cổ Long
Chương 3: Hảo hớn trong kỹ lâu (cuối cùng)
Tramy225588
(cuối cùng)
Đằng Bình
Chương 117: C117: Chương 117 (cuối cùng)
Tuyết Nhạn
Chương 12: Giả ma quân gây chấn động toàn võ lâm (cuối cùng)
Ôn Thụy An
Chương 8: Phạn cục (bữa cơm) (cuối cùng)
Ôn Thụy An
Chương 37: Hiểu tuyết (cuối cùng)
Tà Nguyệt
Chương 3: Lần đầu xuất thủ! Hồng Liên Nghiệp hoả (cuối cùng)
Tần Cẩn
(cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện