Cổ Đại

AK NAM
Chương 7 (cuối cùng)
Haruki Murakami
Chương 4: Chương 03 (part 02) (cuối cùng)
Lâm Gia Thành
Chương 11: Sắc. (cuối cùng)
Tô Tô
Chương 21: Hỉ kết lương duyên (cuối cùng)
Lan Quế
Quyển 1 - Chương 10 (cuối cùng)
Độc Cô Lãnh Giả
Chương 458: Đại kết cục (cuối cùng)
Yan Nian
Chương 4: Ta bảo vệ ngươi (cuối cùng)
Tụ Trắc
Chương 6: Chương 6 (cuối cùng)
Tang Lý
Chương 33: Nửa đêm ma quỷ thường hay lui tới (Hạ) (cuối cùng)
Walter Mosley
Chương 1 (cuối cùng)
Tự Kim Phi Tạc
(cuối cùng)
Cổ Long
Chương 9: Hoạn nạn thấu chân tình (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện