Xuyên Nhanh

Cố Tranh
Chương 6: Rắc rối (cuối cùng)
Manh Đại Doãn
Chương 37 (cuối cùng)
Da Thanh Oa
(cuối cùng)
Điền Mật
Chương 11: Thế thân (10) (cuối cùng)
Kiều Lam
Chương 64: 64: Phò Mã - Kiều Kiều 14 (cuối cùng)
Bình Tử
Quyển 8 - Chương 10: Nhìn khó chịu trực tiếp đánh (cuối cùng)
Tuyết Mặc
Chương 52: Nói chuyện yêu đương cùng lão đại ác ma (4) (cuối cùng)
Phúc Linh Tề
Chương 26: Trai thẳng ở thế giới Mary Sue (1) (cuối cùng)
Đường Mật
Chương 17: Thế thân Bạch Nguyệt Quang(17) (cuối cùng)
Tạc Nhất Phiến
Chương 3: Đêm đầu tiên 3 (cuối cùng)
Ô Nhãn Tình Đích Miêu
Chương 7: 7: Làm Thế Nào Để Trêu Chọc Anh Đây (cuối cùng)
Thanh Phong Cửu
(cuối cùng)
Trường Cảnh Lộc Bất Khốc
Quyển 2 - Chương 2: Tổng giám đốc văn (II) (cuối cùng)
Trần Hướng Nam
Chương 7: Mệnh lệnh thứ hai của chủ nhân (cuối cùng)
Cửu Chuyển Ly Ca
Chương 51: Tiểu thúc đừng quậy (26) (cuối cùng)
Linh Linh Thất
Chương 3: Khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp có (2) (cuối cùng)
Hải Đái Kết
Chương 11 (cuối cùng)
Bản Lật Tử
(cuối cùng)
Nguyễn Đường Siêu Cấp Điềm
Chương 83: Hoàn toàn văn (cuối cùng)
Tố Thủ Chiết Chi
Chương 19: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (18) (cuối cùng)
Ngận Thị Kiểu Tình
Chương 344: 344: Y Tế Thiên Hạ 44 (cuối cùng)
Tiểu Hài Ái Cật Đường
Chương 121: Ngoại truyện 3 (cuối cùng)
Giáng Hàm
Chương 360 (cuối cùng)
Vân Gia Thập Cửu
Chương 21: Bá Tổng Tiểu Khả Ái (21) (cuối cùng)
Joesummer
Chương 10: Lời xin lỗi và chàng trai bên quyển sách (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện