Bách Hợp

Quảng Lăng Tán Quảng Lăng Tán Nhi
Chương 33: Em không phải là người phù hợp (cuối cùng)
Yêm Đả Đích Khứ Ai Cập
Chương 83: Khao khát. (cuối cùng)
Cửu Thập Thất Lang
Chương 2: Bách Lý Dực (B) (cuối cùng)
Trung Biên
Chương 76: (Ngoại truyện 2) (cuối cùng)
Tiểu Ngư Đại Hải
Chương 13: 13: Anh Bạn Nhỏ (cuối cùng)
Hàn Thất Cửu
Chương 32: C32: Nhớ cậu ấy một chút (cuối cùng)
Mộ Vũ Hề Hề
Chương 1: Giáo Chủ trọng sinh (cuối cùng)
Ti Mộ
Chương 97: Đặc biệt trở về, cưới em. (cuối cùng)
Hoài Ngọc
Chương 1 (cuối cùng)
Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Chương 23-1 (cuối cùng)
Yến Rei
Chương 137: C137: Phiên Ngoại (cuối cùng)
Tiếu Nguyệt
Chương 42: Chèn Ép (cuối cùng)
Nhất Chỉ Lan Châu
(cuối cùng)
Cốc Vũ Công Tử
Chương 14 (cuối cùng)
RyHoang91
Chương 19: NGẮM TRĂNG NGHE CHUYỆN XƯA (cuối cùng)
Phúc Khí Ngận Đại
Chương 025: Hoàng thượng lại đi thăm nương nương (cuối cùng)
Liệt Thanh
Chương 48: C48: Gia Phả (cuối cùng)
minle
Chương 44: 44: Phần Đặc Biệt (cuối cùng)
Diệp Sáp
(cuối cùng)
Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
(cuối cùng)
Tiềm Mị
Chương 30: C30: Chương 30 (cuối cùng)
Yểu Dư Chiết
Chương 4: Hoàng nãi nãi (cuối cùng)
Kiến Kình Lạc
Chương 117: Hoàn (cuối cùng)
Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu
Chương 2 (cuối cùng)
Hi Trừng
Chương 7: 7: Chương 1-7 (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện