Nữ Cường

Thiên Địa Linh Linh
Chương 7: C7: Người Ta Nhìn Trúng, Kẻ Nào Dám Đụng Đến? (cuối cùng)
Sunny William
Chương 2: C2: Chap 2 (cuối cùng)
Đa Kỳ
Chương 119: Ngự xà chi trận (cuối cùng)
Băng Y Khả Khả
Quyển 1 - Chương 7: Hóa linh đan (cuối cùng)
V1234567890
Quyển 1 - Chương 3: Thiên phú nghịch thiên 1 (cuối cùng)
Mộ Vũ Hề Hề
Chương 1: Giáo Chủ trọng sinh (cuối cùng)
Tiếu Nguyệt
Chương 42: Chèn Ép (cuối cùng)
Thương Lan Chỉ Qua
Chương 501: Chương 501 (cuối cùng)
Khanh Dư
(cuối cùng)
Điềm Nhu
Chương 11: 11: Chờ Đến Lúc Em Phát Tài Em Sẽ Bao Nuôi Anh (cuối cùng)
Tiểu Cầm Bảo
Chương 50: 50: Có Lòng Không Có Sức (cuối cùng)
Bình Đạm Sinh Hoạt
Chương 50: 50: Lòng Heo (cuối cùng)
Kiều Lam
Chương 64: 64: Phò Mã - Kiều Kiều 14 (cuối cùng)
Trương Liêm
Quyển 1 - Chương 23: Hoàng hậu phong tuyết âm (cuối cùng)
Phong Lưu Thư Ngốc
Chương 68 (cuối cùng)
Trạch Lan
Chương 158: Hoàn (cuối cùng)
Zhihu
Chương 7: Hoàn (cuối cùng)
Từ Hoán Vũ
(cuối cùng)
Tiểu Lôi Lôi
Chương 2: Chuẩn bị vào cung (cuối cùng)
Hoàng kim Anh
Chương 4: Tu luyện (cuối cùng)
Yểu Dư Chiết
Chương 4: Hoàng nãi nãi (cuối cùng)
Tưởng Mục Đồng
Chương 80 (cuối cùng)
Thu Thủy Tình
Chương 2: 2: Nhận Thân (cuối cùng)
Độc Bộ Thiên Hạ
Chương 34: Đá Vọng Thê! (cuối cùng)
Mặc Hủ
Chương 50: Chương 50 (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện