Sủng

Trầm Ngư
Chương 6 (cuối cùng)
Khúc Tiểu Khúc
Chương 102: Kết thúc (hạ) (cuối cùng)
Sở Ly
Chương 59: 59: Đưa Cô Theo Để Cô Được Ăn Đồ Ngon (cuối cùng)
Lăng Mông Sơ
Chương 30: C30: Lời hay ý đẹp ở nơi này (cuối cùng)
Đa Kỳ
Chương 119: Ngự xà chi trận (cuối cùng)
Giang Nam Hồng Đậu
Chương 68: Kết thúc (cuối cùng)
Tiểu Cầm Bảo
Chương 50: 50: Có Lòng Không Có Sức (cuối cùng)
Thời vi Nguyệt Thượng
Chương 93: Ta muốn cùng nàng gạo nấu thành cơm (2) (cuối cùng)
Bình Đạm Sinh Hoạt
Chương 50: 50: Lòng Heo (cuối cùng)
Lục Thập Giáp Tử
Chương 4: Xung hỉ thành công (cuối cùng)
Cố Tranh
Chương 6: Rắc rối (cuối cùng)
Manh Đại Doãn
Chương 37 (cuối cùng)
Kiều Lam
Chương 64: 64: Phò Mã - Kiều Kiều 14 (cuối cùng)
Tuyết Mặc
Chương 52: Nói chuyện yêu đương cùng lão đại ác ma (4) (cuối cùng)
Phúc Linh Tề
Chương 26: Trai thẳng ở thế giới Mary Sue (1) (cuối cùng)
Tạc Nhất Phiến
Chương 3: Đêm đầu tiên 3 (cuối cùng)
Trường Cảnh Lộc Bất Khốc
Quyển 2 - Chương 2: Tổng giám đốc văn (II) (cuối cùng)
Da Thanh Oa
Chương 70 (cuối cùng)
Trạch Lan
Chương 158: Hoàn (cuối cùng)
Thẩm Du
Chương 11: Sờ đến chỗ không nên sờ (3) (cuối cùng)
Kỷ Anh
Chương 40: C40: Tưởng bở tầm cỡ như này ai dám so với hắn (cuối cùng)
Lâm Miên Miên
Chương 12: Chương 12: (cuối cùng)
Mộng Tiêu Nhị
Chương 70: Đại kết cục (cuối cùng)
Tuyết Trà
Chương 6 (cuối cùng)
Tưởng Mục Đồng
Chương 80 (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện