Ngôn Tình

Trầm Ngư
Chương 6 (cuối cùng)
Hoàng Băng Hy
Chương 16: Bí mật của Scorpio (cuối cùng)
Khúc Tiểu Khúc
Chương 102: Kết thúc (hạ) (cuối cùng)
Thiện Thủy
Chương 44: Q2 – ĐÔNG HẢI HỮU TIÊN HỘI – CHƯƠNG 43: PHÍA SAU ĐÂU (cuối cùng)
Thiên Địa Linh Linh
Chương 7: C7: Người Ta Nhìn Trúng, Kẻ Nào Dám Đụng Đến? (cuối cùng)
SS Tần
Chương 41: C41: Giang hàn (cuối cùng)
Sở Ly
Chương 59: 59: Đưa Cô Theo Để Cô Được Ăn Đồ Ngon (cuối cùng)
Lăng Mông Sơ
Chương 30: C30: Lời hay ý đẹp ở nơi này (cuối cùng)
Anh Đào Tiểu Tửu
Chương 2 (cuối cùng)
Cáp Tử Phi Thăng
Chương 60: Hoàn toàn văn (cuối cùng)
Takahana
Chương 1: Cậu học sinh mới (cuối cùng)
Zhihu
Chương 4: Hoàn (cuối cùng)
Mộ Từ
Chương 137: Chương kết thúc: Thanh mai nhà ai (6) (cuối cùng)
Sunny William
Chương 2: C2: Chap 2 (cuối cùng)
Mẫn Huyên 26
Chương 2 (cuối cùng)
Kin
Chương 22 (cuối cùng)
Đa Kỳ
Chương 119: Ngự xà chi trận (cuối cùng)
Băng Y Khả Khả
Quyển 1 - Chương 7: Hóa linh đan (cuối cùng)
V1234567890
Quyển 1 - Chương 3: Thiên phú nghịch thiên 1 (cuối cùng)
NanaAuthor
Chương 60: Ngoại Truyện 2: Quá Khứ Của Hai Ta (cuối cùng)
Giang Nam Hồng Đậu
Chương 68: Kết thúc (cuối cùng)
Haruki Murakami
Chương 31: Tengo và Aomame (cuối cùng)
Châu Văn Văn
Chương 22: Đời đời kiếp kiếp (cuối cùng)
Khanh Dư
(cuối cùng)
Lâm Quả Đống
Chương 50: 50: Con Đi (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện