Khác

Lâm Nhị Thần
(cuối cùng)
Trầm Ngư
Chương 6 (cuối cùng)
Hoàng Băng Hy
Chương 16: Bí mật của Scorpio (cuối cùng)
Khúc Tiểu Khúc
Chương 102: Kết thúc (hạ) (cuối cùng)
Thiện Thủy
Chương 44: Q2 – ĐÔNG HẢI HỮU TIÊN HỘI – CHƯƠNG 43: PHÍA SAU ĐÂU (cuối cùng)
Thiên Địa Linh Linh
Chương 7: C7: Người Ta Nhìn Trúng, Kẻ Nào Dám Đụng Đến? (cuối cùng)
SS Tần
Chương 41: C41: Giang hàn (cuối cùng)
Sở Ly
Chương 59: 59: Đưa Cô Theo Để Cô Được Ăn Đồ Ngon (cuối cùng)
Lăng Mông Sơ
Chương 30: C30: Lời hay ý đẹp ở nơi này (cuối cùng)
Anh Đào Tiểu Tửu
Chương 2 (cuối cùng)
Cáp Tử Phi Thăng
Chương 60: Hoàn toàn văn (cuối cùng)
Takahana
Chương 1: Cậu học sinh mới (cuối cùng)
Zhihu
Chương 4: Hoàn (cuối cùng)
Zhihu
Chương 4: Hoàn (cuối cùng)
Jennifer Ashley
Chương 28 (cuối cùng)
Mộ Từ
Chương 137: Chương kết thúc: Thanh mai nhà ai (6) (cuối cùng)
Sunny William
Chương 2: C2: Chap 2 (cuối cùng)
Mẫn Huyên 26
Chương 2 (cuối cùng)
NanaAuthor
Chương 60: Ngoại Truyện 2: Quá Khứ Của Hai Ta (cuối cùng)
Quảng Lăng Tán Quảng Lăng Tán Nhi
Chương 33: Em không phải là người phù hợp (cuối cùng)
Yêm Đả Đích Khứ Ai Cập
Chương 83: Khao khát. (cuối cùng)
Tiểu Ngư Đại Hải
Chương 13: 13: Anh Bạn Nhỏ (cuối cùng)
Hàn Thất Cửu
Chương 32: C32: Nhớ cậu ấy một chút (cuối cùng)
Mộ Vũ Hề Hề
Chương 1: Giáo Chủ trọng sinh (cuối cùng)
Ti Mộ
Chương 97: Đặc biệt trở về, cưới em. (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện