Hài Hước

Lâm Nhị Thần
(cuối cùng)
Thiên Địa Linh Linh
Chương 7: C7: Người Ta Nhìn Trúng, Kẻ Nào Dám Đụng Đến? (cuối cùng)
Takahana
Chương 1: Cậu học sinh mới (cuối cùng)
Mộ Vũ Hề Hề
Chương 1: Giáo Chủ trọng sinh (cuối cùng)
Phúc Khí Ngận Đại
Chương 025: Hoàng thượng lại đi thăm nương nương (cuối cùng)
Bình Đạm Sinh Hoạt
Chương 50: 50: Lòng Heo (cuối cùng)
Tuyết Mặc
Chương 52: Nói chuyện yêu đương cùng lão đại ác ma (4) (cuối cùng)
Trương Liêm
Quyển 1 - Chương 23: Hoàng hậu phong tuyết âm (cuối cùng)
Tiếu Kì
(cuối cùng)
Trạch Lan
Chương 158: Hoàn (cuối cùng)
Thẩm Du
Chương 11: Sờ đến chỗ không nên sờ (3) (cuối cùng)
Đinh Thập Tam
Chương 6: Hoàn (cuối cùng)
Trọng Lâu Tam Thất
Chương 38: Niềm Tin Thay Thế 2 (cuối cùng)
Hữu Tọa Miếu
Chương 40: Chương 40 (cuối cùng)
Lâm Miên Miên
Chương 12: Chương 12: (cuối cùng)
irisille
Chương 32: Thời gian (cuối cùng)
Hội Phi Đích Vu Bà
Chương 24: Chương 24 (cuối cùng)
Bạch Câu Dịch Thệ
Chương 43: 43: Sự Lột Xác Của Đao Pháp Hắc Hổ (cuối cùng)
Độc Bộ Thiên Hạ
Chương 34: Đá Vọng Thê! (cuối cùng)
Bản Lật Tử
(cuối cùng)
Mang Uyển Ấm
Chương 1 (cuối cùng)
Zhihu
Chương 4: Hoàn (cuối cùng)
Vãn Đình Phong
Chương 50: Chương 50 (cuối cùng)
Nhất Điều Hàm Ngư C
Chương 33: 33: Thần Thánh Chi Mâu!!! (cuối cùng)
Tử Đằng Tử
Chương 11: do you marriage me??? (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện