Dị Giới

Thiện Thủy
Chương 44: Q2 – ĐÔNG HẢI HỮU TIÊN HỘI – CHƯƠNG 43: PHÍA SAU ĐÂU (cuối cùng)
Thiên Địa Linh Linh
Chương 7: C7: Người Ta Nhìn Trúng, Kẻ Nào Dám Đụng Đến? (cuối cùng)
Kin
Chương 22 (cuối cùng)
Quân Đại Soái
(cuối cùng)
Chân Phí Sự
Chương 206: Chân Hỏa hiện, tin xa đến (cuối cùng)
Đa Kỳ
Chương 119: Ngự xà chi trận (cuối cùng)
Hoa Lăng Tiêu
Chương 24: Thuật định hình (cuối cùng)
Băng Y Khả Khả
Quyển 1 - Chương 7: Hóa linh đan (cuối cùng)
Lão Hói
Chương 1: Quỷ vương (cuối cùng)
Kẹo Chuối
Chương 2: Đông hà cốc (cuối cùng)
V1234567890
Quyển 1 - Chương 3: Thiên phú nghịch thiên 1 (cuối cùng)
Tư Ca
Chương 3: Khép đi quá khứ (cuối cùng)
????
Chương 12 (cuối cùng)
NanaAuthor
Chương 60: Ngoại Truyện 2: Quá Khứ Của Hai Ta (cuối cùng)
ChenTianTian
Chương 19: Chương 19: C19 (cuối cùng)
Tiếu Nguyệt
Chương 42: Chèn Ép (cuối cùng)
Hoa Tiến Tửu
Chương 99: 99: Đột Phá Thất Bại Rồi Sao (cuối cùng)
Sen Xanh
Chương 16: Tiểu Kim dễ thương a!(1) (cuối cùng)
Võ Phi Long
Chương 7: Tiến vào Lôi vụ sâm lâm (cuối cùng)
Cười Bớt Đau
Chương 2: Tiền phi pháp (cuối cùng)
phamvanhuy
Chương 77: 77: Thiếu Tông Chủ Độc Tông Tin Tức Đấu Giá Hội (cuối cùng)
Thiêntôn
Chương 10: tiên hạ thủ vi cường "3 giờ trước" (cuối cùng)
Yêu Bạch Thái
Chương 21: Linh lung dược hồ (cuối cùng)
Độc Tôn
Chương 4: 4: Thân Thể Dị Biến (cuối cùng)
Dubhe Lin
Chương 60: C60: Vẫn là người nổi tiếng (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện