Tiên Hiệp

Chân Phí Sự
Chương 206: Chân Hỏa hiện, tin xa đến (cuối cùng)
Đa Kỳ
Chương 119: Ngự xà chi trận (cuối cùng)
Hoa Lăng Tiêu
Chương 24: Thuật định hình (cuối cùng)
Lão Hói
Chương 1: Quỷ vương (cuối cùng)
Kẹo Chuối
Chương 2: Đông hà cốc (cuối cùng)
ChenTianTian
Chương 19: Chương 19: C19 (cuối cùng)
Loạn Thế Phù Ca
Chương 50: Thủy lãng kiếm ý (cuối cùng)
Thời vi Nguyệt Thượng
Chương 93: Ta muốn cùng nàng gạo nấu thành cơm (2) (cuối cùng)
Tịch Linh
Chương 36: Lời nói này cực kỳ ác độc (cuối cùng)
Tiếu Kì
(cuối cùng)
Trạch Lan
Chương 158: Hoàn (cuối cùng)
Cười Bớt Đau
Chương 2: Tiền phi pháp (cuối cùng)
Lừa Con Lon Ton
Chương 165: Phục kích (cuối cùng)
phamvanhuy
Chương 77: 77: Thiếu Tông Chủ Độc Tông Tin Tức Đấu Giá Hội (cuối cùng)
Đường Thố Vu
Chương 7: Mưa gió (cuối cùng)
Kỷ Anh
Chương 40: C40: Tưởng bở tầm cỡ như này ai dám so với hắn (cuối cùng)
Yêu Bạch Thái
Chương 21: Linh lung dược hồ (cuối cùng)
Cửu Trọng Tuyết
Chương 40: 40: Sói Con Mắt Trắng (cuối cùng)
SuperBiBi
Chương 15: Xin lỗi, ta chịu không nổi!! (cuối cùng)
Du Tạc Bao Tử
Chương 6: Hoàng cung dạ yến (thượng) (cuối cùng)
Mạo Tự Hữu Tài
Chương 48: Bảy ngày: Thập bát điệp chấn (cuối cùng)
Duyên Phận 0
Chương 170: Trong Lao phủ có ma tộc! (cuối cùng)
Long Xà Chi
Chương 50: 50: Im Lặng (cuối cùng)
Vụ Thỉ Dực
(cuối cùng)
Hắc Thổ Mạo Thanh Yên
Chương 1: Ta Là Nhất Giới Đại Sư ( Thượng) (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện