Đô Thị

Trầm Ngư
Chương 6 (cuối cùng)
Khúc Tiểu Khúc
Chương 102: Kết thúc (hạ) (cuối cùng)
Lăng Mông Sơ
Chương 30: C30: Lời hay ý đẹp ở nơi này (cuối cùng)
Zhihu
Chương 4: Hoàn (cuối cùng)
Mẫn Huyên 26
Chương 2 (cuối cùng)
Quảng Lăng Tán Quảng Lăng Tán Nhi
Chương 33: Em không phải là người phù hợp (cuối cùng)
Yêm Đả Đích Khứ Ai Cập
Chương 83: Khao khát. (cuối cùng)
Trung Biên
Chương 76: (Ngoại truyện 2) (cuối cùng)
Hàn Thất Cửu
Chương 32: C32: Nhớ cậu ấy một chút (cuối cùng)
Ti Mộ
Chương 97: Đặc biệt trở về, cưới em. (cuối cùng)
Trương Hải Sinh
(cuối cùng)
Thương Lan Chỉ Qua
Chương 501: Chương 501 (cuối cùng)
thanhlongcongtu
Chương 15: Bắt hụt Long Vương (cuối cùng)
Khanh Dư
(cuối cùng)
Hồ Ly Xù Lông
Chương 1: Người mẫu nữ, Tĩnh An (cuối cùng)
Tiểu Cầm Bảo
Chương 50: 50: Có Lòng Không Có Sức (cuối cùng)
Bình Đạm Sinh Hoạt
Chương 50: 50: Lòng Heo (cuối cùng)
Tịch Linh
Chương 36: Lời nói này cực kỳ ác độc (cuối cùng)
Manh Đại Doãn
Chương 37 (cuối cùng)
Phúc Linh Tề
Chương 26: Trai thẳng ở thế giới Mary Sue (1) (cuối cùng)
Da Thanh Oa
Chương 70 (cuối cùng)
25 Như Quỳnh
Chương 24: 24: Tham Gia (cuối cùng)
Đinh Thập Tam
Chương 6: Hoàn (cuối cùng)
Nhược Thủy Thiên Lưu
Chương 100: C100: Hẹn ước ba kiếp (cuối cùng)
Lâm Miên Miên
Chương 12: Chương 12: (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện