Xuyên Không

Thiên Địa Linh Linh
Chương 7: C7: Người Ta Nhìn Trúng, Kẻ Nào Dám Đụng Đến? (cuối cùng)
Quân Đại Soái
(cuối cùng)
Đa Kỳ
Chương 119: Ngự xà chi trận (cuối cùng)
Băng Y Khả Khả
Quyển 1 - Chương 7: Hóa linh đan (cuối cùng)
Kẹo Chuối
Chương 2: Đông hà cốc (cuối cùng)
V1234567890
Quyển 1 - Chương 3: Thiên phú nghịch thiên 1 (cuối cùng)
????
Chương 12 (cuối cùng)
Trung Biên
Chương 76: (Ngoại truyện 2) (cuối cùng)
Tiếu Nguyệt
Chương 42: Chèn Ép (cuối cùng)
Thương Lan Chỉ Qua
Chương 501: Chương 501 (cuối cùng)
Lâm Quả Đống
Chương 50: 50: Con Đi (cuối cùng)
Bình Đạm Sinh Hoạt
Chương 50: 50: Lòng Heo (cuối cùng)
Dạ Chi Dạ
Chương 130: Ngoại truyện trọng sinh: Oan gia vui vẻ (cuối cùng)
Bát Phương Lai Điện
Chương 9: Nếu sư muội thích, về sau có thể lại đến (cuối cùng)
Cố Tranh
Chương 6: Rắc rối (cuối cùng)
Điền Mật
Chương 11: Thế thân (10) (cuối cùng)
Bình Tử
Quyển 8 - Chương 10: Nhìn khó chịu trực tiếp đánh (cuối cùng)
Phúc Linh Tề
Chương 26: Trai thẳng ở thế giới Mary Sue (1) (cuối cùng)
Tạc Nhất Phiến
Chương 3: Đêm đầu tiên 3 (cuối cùng)
Ô Nhãn Tình Đích Miêu
Chương 7: 7: Làm Thế Nào Để Trêu Chọc Anh Đây (cuối cùng)
Trường Cảnh Lộc Bất Khốc
Quyển 2 - Chương 2: Tổng giám đốc văn (II) (cuối cùng)
Trần Hướng Nam
Chương 7: Mệnh lệnh thứ hai của chủ nhân (cuối cùng)
Trương Liêm
Quyển 1 - Chương 23: Hoàng hậu phong tuyết âm (cuối cùng)
Sen Xanh
Chương 16: Tiểu Kim dễ thương a!(1) (cuối cùng)
Giản Kỳ Phong
Chương 16 (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện