Ngược

Hoàng Băng Hy
Chương 16: Bí mật của Scorpio (cuối cùng)
SS Tần
Chương 41: C41: Giang hàn (cuối cùng)
Cáp Tử Phi Thăng
Chương 60: Hoàn toàn văn (cuối cùng)
Zhihu
Chương 4: Hoàn (cuối cùng)
RyHoang91
Chương 19: NGẮM TRĂNG NGHE CHUYỆN XƯA (cuối cùng)
Chi Cửu
Chương 6: Dị thường (cuối cùng)
Điền Mật
Chương 11: Thế thân (10) (cuối cùng)
Đường Mật
Chương 17: Thế thân Bạch Nguyệt Quang(17) (cuối cùng)
Tạc Nhất Phiến
Chương 3: Đêm đầu tiên 3 (cuối cùng)
Pha Tây Mễ
Chương 6 (cuối cùng)
Yểu Dư Chiết
Chương 4: Hoàng nãi nãi (cuối cùng)
Vô Tâm Đàm Tiếu
Chương 3: Tôi Muốn Em Ấy Thuộc Về Riêng Mình (cuối cùng)
Hải Đái Kết
Chương 11 (cuối cùng)
Tiểu Hài Ái Cật Đường
Chương 121: Ngoại truyện 3 (cuối cùng)
Dâu
Chương 1-1: Tiền truyện không tên số 1 (cuối cùng)
Mabu
Quyển 1 - Chương 13: Kết giao (cuối cùng)
Ái Hữu Đa Viễn
Chương 25: Ngăn cản (cuối cùng)
Nhất Bán Công Tử
Chương 11: - Ngượng ngùng (cuối cùng)
Tử Đằng Tử
Chương 11: do you marriage me??? (cuối cùng)
Trương Chương
Chương 2: Công tử Lưu Phương (1) (cuối cùng)
Tiêu Bạch Nhiễm
Chương 72 (cuối cùng)
Quảng Lăng Tán Nhân
Chương 6 (cuối cùng)
Nguyễn Hoa
(cuối cùng)
yenvu18
Chương 33 (cuối cùng)
Vương Thanh Nguyên
Chương 11: Rung động (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện