Huyền Huyễn

Lâm Nhị Thần
(cuối cùng)
Thiện Thủy
Chương 44: Q2 – ĐÔNG HẢI HỮU TIÊN HỘI – CHƯƠNG 43: PHÍA SAU ĐÂU (cuối cùng)
Thiên Địa Linh Linh
Chương 7: C7: Người Ta Nhìn Trúng, Kẻ Nào Dám Đụng Đến? (cuối cùng)
SS Tần
Chương 41: C41: Giang hàn (cuối cùng)
Kin
Chương 22 (cuối cùng)
Chân Phí Sự
Chương 206: Chân Hỏa hiện, tin xa đến (cuối cùng)
Đa Kỳ
Chương 119: Ngự xà chi trận (cuối cùng)
Hoa Lăng Tiêu
Chương 24: Thuật định hình (cuối cùng)
Lão Hói
Chương 1: Quỷ vương (cuối cùng)
Kẹo Chuối
Chương 2: Đông hà cốc (cuối cùng)
V1234567890
Quyển 1 - Chương 3: Thiên phú nghịch thiên 1 (cuối cùng)
Tư Ca
Chương 3: Khép đi quá khứ (cuối cùng)
????
Chương 12 (cuối cùng)
ChenTianTian
Chương 19: Chương 19: C19 (cuối cùng)
Thương Lan Chỉ Qua
Chương 501: Chương 501 (cuối cùng)
Lôi Mễ
Chương 19: Vĩ Thanh (cuối cùng)
thanhlongcongtu
Chương 15: Bắt hụt Long Vương (cuối cùng)
Hoa Tiến Tửu
Chương 99: 99: Đột Phá Thất Bại Rồi Sao (cuối cùng)
Loạn Thế Phù Ca
Chương 50: Thủy lãng kiếm ý (cuối cùng)
Tiểu Cầm Bảo
Chương 50: 50: Có Lòng Không Có Sức (cuối cùng)
Bình Đạm Sinh Hoạt
Chương 50: 50: Lòng Heo (cuối cùng)
Tịch Linh
Chương 36: Lời nói này cực kỳ ác độc (cuối cùng)
Tạc Nhất Phiến
Chương 3: Đêm đầu tiên 3 (cuối cùng)
Ô Nhãn Tình Đích Miêu
Chương 7: 7: Làm Thế Nào Để Trêu Chọc Anh Đây (cuối cùng)
Sen Xanh
Chương 16: Tiểu Kim dễ thương a!(1) (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện