Kiếm Hiệp

Lão Hói
Chương 1: Quỷ vương (cuối cùng)
Kẹo Chuối
Chương 2: Đông hà cốc (cuối cùng)
Hoa Tiến Tửu
Chương 99: 99: Đột Phá Thất Bại Rồi Sao (cuối cùng)
Loạn Thế Phù Ca
Chương 50: Thủy lãng kiếm ý (cuối cùng)
Tịch Linh
Chương 36: Lời nói này cực kỳ ác độc (cuối cùng)
Ức Văn
Chương 3: Tướng binh nghênh đón (cuối cùng)
Cười Bớt Đau
Chương 2: Tiền phi pháp (cuối cùng)
Cổ Long
Chương 2: Nụ cười của Tư Đồ Tiếu (cuối cùng)
Cổ Long
Chương 2: Đoạt mệnh kim tiền (cuối cùng)
Lừa Con Lon Ton
Chương 165: Phục kích (cuối cùng)
Dối Lừa
Chương 2: Hồi Ức (hạ) (cuối cùng)
phamvanhuy
Chương 77: 77: Thiếu Tông Chủ Độc Tông Tin Tức Đấu Giá Hội (cuối cùng)
Cổ Long
(cuối cùng)
Ngọa Long Sinh
Chương 10: Giai nhân ma kiếp (cuối cùng)
Tử Vi
Chương 4: Đánh cho mi biết thế nào là lễ độ (cuối cùng)
Đường Thố Vu
Chương 7: Mưa gió (cuối cùng)
Thông Thiên Tường Địa
Chương 51: Bất Ngờ Tăng Tiến. (cuối cùng)
SuperBiBi
Chương 15: Xin lỗi, ta chịu không nổi!! (cuối cùng)
Mạo Tự Hữu Tài
Chương 48: Bảy ngày: Thập bát điệp chấn (cuối cùng)
Thu Thủy Tình
Chương 2: 2: Nhận Thân (cuối cùng)
Duyên Phận 0
Chương 170: Trong Lao phủ có ma tộc! (cuối cùng)
Trần Thanh Vân
Chương 7: Nhất kiếm chấn tam sơn (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện