Điền Văn

Lâm Quả Đống
Chương 50: 50: Con Đi (cuối cùng)
Tiểu Cầm Bảo
Chương 50: 50: Có Lòng Không Có Sức (cuối cùng)
Bình Đạm Sinh Hoạt
Chương 50: 50: Lòng Heo (cuối cùng)
Da Thanh Oa
Chương 70 (cuối cùng)
Trạch Lan
Chương 158: Hoàn (cuối cùng)
Hải Dương
Chương 110: C110: Làm người không nên quá tham lam (cuối cùng)
Thập Bát Kinh
Chương 19 (cuối cùng)
Hội Phi Đích Vu Bà
Chương 24: Chương 24 (cuối cùng)
Mạn Bộ Trường An
Chương 132: C132: Lời cuối truyện (cuối cùng)
Độc Bộ Thiên Hạ
Chương 34: Đá Vọng Thê! (cuối cùng)
Hoa Lệ Bôn Chạy
Chương 32: Hồi ức (cuối cùng)
Thời Tinh Thảo
Chương 4 (cuối cùng)
Nguyệt Tễ Quang Phong
Chương 37: Chương 37 (cuối cùng)
Trường Cung Mộc Mỗi Điểu
Chương 60: 60: Tiếc Nuối (cuối cùng)
Thanh Đinh Chi Âm
Chương 50: Chương 50 (cuối cùng)
Tiên Trá Tiểu Dương
Chương 50: 50: Ta Có Ý Này (cuối cùng)
Tiểu Tiểu Đích Hiểu
Chương 35: 35: Sắp Có Sinh Viên Đại Học (cuối cùng)
Chi Chi
Chương 17: Gút mắt (cuối cùng)
Tọa Chước Linh Linh Thủy
Chương 49: Chương 49 (cuối cùng)
Tiểu Tiểu Đích Hiểu
Chương 30: C30: Chương 30 (cuối cùng)
Quan Tâm Tắc Loạn
Chương 229: Lời cuối sách (cuối cùng)
Thiên Quyết
Chương 36: Chương 36 (cuối cùng)
Phất Tinh Thần
Chương 50: Chương 50 (cuối cùng)
Trường Nhạc Tư Ương
Chương 40: 40: Hứa Thu Thu Không Sao Đâu (cuối cùng)
yenvu18
Chương 33 (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện