Linh Dị

Xích Nguyệt Quỷ Cơ
Chương 5: Góc nhìn của “tôi” (4) (cuối cùng)
Haruki Murakami
Chương 31: Tengo và Aomame (cuối cùng)
Hoài Tố
Chương 21: A Kiều, hôm nay dọa được ai không? (cuối cùng)
Lôi Mễ
Chương 19: Vĩ Thanh (cuối cùng)
thanhlongcongtu
Chương 15: Bắt hụt Long Vương (cuối cùng)
Trọng Lâu Tam Thất
Chương 38: Niềm Tin Thay Thế 2 (cuối cùng)
Lôi Mễ
Chương 28: Vĩ thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi (cuối cùng)
Giang Nam Hồng Đậu
Chương 41: 41: Cầu Hôn (cuối cùng)
Agatha Christie
Chương 17 (cuối cùng)
Huyễn Hải Bát Tiên
Chương 6: Mọc Cánh Bay Đi (cuối cùng)
Hà Mã
Chương 7 (cuối cùng)
Mặc Hủ
Chương 50: Chương 50 (cuối cùng)
Nguyễn Đường Siêu Cấp Điềm
Chương 83: Hoàn toàn văn (cuối cùng)
Túy Ngọa Thiên Hạ
Chương 25: 25: Đại Náo Linh Đường (cuối cùng)
AD
Chương 108: Ra sân (cuối cùng)
Điều Văn Hoa Bình
Chương 9 (cuối cùng)
Nhất Điều Hàm Ngư C
Chương 33: 33: Thần Thánh Chi Mâu!!! (cuối cùng)
Higashino Keigo
(cuối cùng)
Lisa Jane Smith
Quyển 6 - Chương 33 (cuối cùng)
Lôi Mễ
Chương 8: Phỏng vấn (cuối cùng)
Vương Vũ Thần
Chương 101: Ong Chúa (cuối cùng)
Tống Mặt Than
Quyển 2 - Chương 3-2: Bé Bự (2) (cuối cùng)
Alfred Hitchcock
Chương 2: Một vị khách kỳ lạ (cuối cùng)
Ngã Ngộ Xuân Phong
Chương 49: 49: Hoàn Chính Văn (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện