Khoa Huyễn

Manh Đại Doãn
Chương 37 (cuối cùng)
Khinh Tuyền Lưu Hưởng
Chương 94: 94: Hidden Power (cuối cùng)
Nguyệt Dạ
(cuối cùng)
Mặc Hủ
Chương 50: Chương 50 (cuối cùng)
Tố Thủ Chiết Chi
Chương 19: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (18) (cuối cùng)
Giáng Hàm
Chương 360 (cuối cùng)
Miêu Bính Thuyền Trường
Chương 35: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (4) (cuối cùng)
Lãm Nguyệt Thu Phong
Chương 1190: Chí Tôn Chân Chính, Kết Cục Cũng Là Bắt Đầu (cuối cùng)
Văn Sao Công
Chương 50: An Lĩnh Điểu Phiên Chợ (cuối cùng)
Lạc Lạc Lạc Thanh Ca
Chương 4: Rời đi (cuối cùng)
Tiềm Thủy Đích Oa Ba
Chương 68: Liệt Thổ Nguyên Tôn Cấp 6 (cuối cùng)
Vũ dương thiên tử
Chương 47: bóng rổ đường phố "2 năm trước" (cuối cùng)
Quán Trang Cà Phê
Chương 11: Thế giới thứ tư (2) (cuối cùng)
Miêu Mao Nho
Chương 30 (cuối cùng)
Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong
Chương 26: Nước Shinsai (1) (cuối cùng)
Tùng Tiểu Thự
Chương 2: Gói Quà Tân Thủ (cuối cùng)
Cơ Khí Nhân Mã Văn
Chương 42: 42: Tuỳ Tiện Sáng Tạo Ra Công Pháp Thiên Cấp (cuối cùng)
Điều Văn Hoa Bình
Chương 113: Hoàn (cuối cùng)
Mì xào trứng
Chương 100: 100: Tụ Hợp (cuối cùng)
Trương Lang Vương
Chương 4: Kiến thức tới dồn dập (cuối cùng)
Dạ Gia Đích Ly Trân
Chương 309: [TG11] Minh vương hắc ám VS Thiên sư sơ cấp (23) (cuối cùng)
Quân Sanh
Chương 183: Nam thần vườn trường (22) (cuối cùng)
Nghiễm Tây Vũ Thần
Chương 2: Miệng pháo, chúng ta cố gắng nhờ một chút Hanmer công nghiệp (cuối cùng)
Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử
Chương 8: Cái Bóng (cuối cùng)
D.J. Machale
Chương 17 (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện