Mạt Thế

Ô Nhãn Tình Đích Miêu
Chương 7: 7: Làm Thế Nào Để Trêu Chọc Anh Đây (cuối cùng)
Hữu Tọa Miếu
Chương 40: Chương 40 (cuối cùng)
JKSManga
Chương 112: 112: Hành Tinh Caladi (cuối cùng)
Ất Thuần
Chương 78 (cuối cùng)
Tiềm Thủy Đích Oa Ba
Chương 68: Liệt Thổ Nguyên Tôn Cấp 6 (cuối cùng)
Nhĩ Căn
Chương 81: Phần 10. Chuyện ở vương phủ (hoàn): Thê tử dâm đãng của Hoàng đế (hơi H) (cuối cùng)
Cung Huyền Gia
Chương 1-2 (cuối cùng)
PipyTran16
Chương 57: Rời đi (cuối cùng)
Bổn Cung Vi Bàn
Dạ Gia Đích Ly Trân
Chương 309: [TG11] Minh vương hắc ám VS Thiên sư sơ cấp (23) (cuối cùng)
Phong Sư Linh
Chương 125: Bí mật của tinh tế (2) (cuối cùng)
Quân Sanh
Chương 183: Nam thần vườn trường (22) (cuối cùng)
vô đạo
Rất Là Lập Dị
Chương 13: Đêm qua cảm ơn em (cuối cùng)
Ngữ Nhiên Á
Chương 113: Nhà chồng cực phẩm [16] (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện