Quân Sự

Hoa Tiến Tửu
Chương 99: 99: Đột Phá Thất Bại Rồi Sao (cuối cùng)
Canh Tân
Chương 731: Sau cơn mưa trời lại sáng (cuối cùng)
Tầm Hương Sư
Chương 202: Thúy Tiên Bảo Ngọc (3) (cuối cùng)
Đăng Nhân
Chương 60: 60: Đuổi Bắt Tiểu Tặc (cuối cùng)
Tịch Mịch Kiếm Khách
Chương 6: Quan quân lai tập (cuối cùng)
Trương Lang Vương
Chương 4: Kiến thức tới dồn dập (cuối cùng)
Tùy Ngộ Giả
Chương 93: 93: Vũ Văn Thành Đô (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện