Đông Phương

Hoa Lăng Tiêu
Chương 24: Thuật định hình (cuối cùng)
thanhlongcongtu
Chương 15: Bắt hụt Long Vương (cuối cùng)
Lisi Harrison
Chương 2 (cuối cùng)
Haruki Murakami
Chương 4: Chương 03 (part 02) (cuối cùng)
Noãn Noãn Thái
Chương 4: Lời kết thúc (cuối cùng)
Kim Thải
Chương 30: Chương 30 (cuối cùng)
Giới Mạt Tam Tam
Chương 50 (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện