Lục Xu

Lục Xu
Chương 15: Tiếp cận (cuối cùng)
Lục Xu
Chương 3: Cô gái trong gương (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện