Haruki Murakami

Haruki Murakami
Chương 31: Tengo và Aomame (cuối cùng)
Haruki Murakami
Chương 4: Chương 03 (part 02) (cuối cùng)
Haruki Murakami
Chương 24: Tengo (cuối cùng)

Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện